Trường THCS - THPT Hồng Đức

MỤC LỤC

PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU

PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ PHẦN PHỤ LỤC DANH MUC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chữ ký
1        
:

Thông tin trường

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ
Số 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh

Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
02838.109.155


CƠ SỞ QUẬN 9
118, Nam Hòa, Phước Long A.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
02862.80.83.88


0169.226.7777
truonghongductphcm@gmail.com

Facebook

Video hoạt động trường

Thư viện ảnh