Trường THCS - THPT Hồng Đức

CƠ SỞ 1
8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh
Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tel: 028 38109 155

Email: hongduca@gmail.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hongduc.vn

CƠ SỞ 3
118, Nam Hòa, Phước Long A
Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Tel: 028 62808388

Email: hongduca@gmail.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hongduc.vn

Our Address

Địa chỉ:
8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh
Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Tiện ích

Xem điểm
Lịch công tác
Email nội bộ
Văn bản
Kiểm định chất lượng
:

Thông tin trường

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ
Số 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh

Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
02838.109.155


CƠ SỞ QUẬN 9
118, Nam Hòa, Phước Long A.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
02862.80.83.88


0169.226.7777
truonghongductphcm@gmail.com

Facebook

Video hoạt động trường

Thư viện ảnh