KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THCS 2022 – 2023

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

 

Số: 37/KH-HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

         Tân Phú, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

                            

   

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THCS

NĂM HỌC: 2022 – 2023

 

– Căn cứ Công văn 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 về tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 – 2023;

– Căn cứ Công văn 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì năm học 2020-2021.

– Căn cứ Công văn số 1800/GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú ngày 30  tháng 11 năm 2022 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối Học kì 1 cấp THCS, năm học 2022-2023;

– Căn cứ kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường THCS-THPT Hồng Đức xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối Học kỳ 1 như sau:

 

I/ Nội dung kiểm tra:

– Từ tuần 1 đến hết tuần 14 (cho tất cả các môn).

– Nội dung kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Thời gian kiểm tra:

  1. a) Các môn kiểm tra từ ngày 12/12 đến 16/12/2022.

– Khối 6, 7: Nghệ thuật, GDTC, Tin học, Công nghệ, HĐTN-HN, GDĐP (khối 6)

– Khối 8, 9: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ.

– Tất cả các môn này giáo viên sắp xếp lịch kiểm tra theo thời khóa biểu tại lớp.

  1. b) Các môn kiểm tra từ ngày 19/12 đến 30/12/2022.

Tất cả các môn còn lại được kiểm tra theo lịch chung của Trường (theo lịch đính kèm)

2)  Thời gian làm bài, hình thức kiểm tra và cấu trúc đề kiểm tra:

  1. a) Khối 8, 9:

– Môn Anh văn (60 phút) kết hợp trắc nghiệm và tự luận: Đề gồm 40 câu trong đó 60% trắc nghiệm 4 lựa chọn và 40% tự luận. Đề Khối 8 có phần nghe, Khối 9 không có phần nghe.

– Môn Lịch sử, Địa lí (45 phít): 40% trắc nghiệm và 60% tự luận, học sinh được sử dụng Atlat.

– Các môn kiểm tra theo tự luận: Toán (90 phút); Ngữ văn (90 phút) và các môn còn lại 45 phút.

  1. b) Khối 6, 7:

– Môn Ngữ văn (90 phút): Phần đọc hiểu tùy chọn hình thức tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp tự luận và trắc nghiệm; Phần viết chỉ 1 câu tự luận.

– Môn Toán (90 phút): 30% trắc nghiệm (12-15 câu) và 70% tự luận (7-9 câu)

– Môn KHTN (60 phút): 60% trắc nghiệm và 40% tự luận.

– Môn Lịch sử-Địa lí (60 phút): 40% trắc nghiệm và 60% tự luận, học sinh không được dùng Atlat.

– Môn Anh văn (60 phút): Đề gồm 40 câu trong đó 60% trắc nghiệm 4 lựa chọn, 40% tự luận và có phần nghe.

– Các môn còn lại 45 phút và có thể lựa chọn một trong ba hình thức kiểm tra ở trên.

3) Biên soạn đề kiểm tra:

– Nội dung đề kiểm tra được thực hiện theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 08 năm 2020 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

– Theo công văn 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì năm học 2020-2021.

Không ra các nội dung đã tinh giản, các nội dung học sinh tự học, tự đọc, tự thực hiện và các nội dung liên quan phần thực hành thí nghiệm.

– Tất cả đề kiểm tra cuối Học kỳ 1 đều do Trường ra (trừ 03 môn Toán, Văn, Anh Khối 9)

– Đề kiểm tra được đánh máy tính trên định dạng file *.doc (hoặc *.docx) không sử dụng định dạng file *.pdf.

Đề kiểm tra phải đảm bảo trình bày đúng mẫu form đề theo định dạng chung của trường để nộp Sở GDĐT và Phòng GDĐT

– Tất cả đề kiểm tra nộp về Tổ, Nhóm trưởng gồm  02 file riêng biệt – đề (01 file) và ma trận đề, ma trận đặc tả, đáp án (01 file).

– Đề kiểm tra các môn được nộp về Tổ, Nhóm trưởng bộ môn chậm nhất là ngày 09/12/2022. Tổ, Nhóm trưởng bộ môn thống kê và báo cáo về Ban Giám Hiệu những giáo viên không nộp đề hoặc nộp đề không đúng hạn.

– Tổ, Nhóm trưởng bộ môn hoàn thành 02 file đề kiểm tra Học kỳ 1 gồm đề (01 file) và ma trận đề, ma trận đặc tả, đáp án (01 file) gởi về Thầy Hiệu trưởng theo địa chỉ mail – hongduca@gmail.com chậm nhất ngày 14/12/2022.

III/ Thời gian nhận bài kiểm tra và trả bài chấm về Học vụ:

– Giáo viên sẽ nhận bài về chấm sau 1 ngày mà môn đó được kiểm tra.

– Giáo viên sẽ trả bài đã chấm về Học vụ:  A. Cường (CSA) – A.Kỷ (CSB) sau 04 ngày kể từ ngày kiểm tra.

IV/ Trách nhiệm chung:

– Các Khối trưởng và GVQN lớp có nhiệm vụ thông báo kế hoạch này đến từng học sinh.

– Các bộ phận Học vụ, văn phòng, kỷ luật hoàn thành tốt công tác kiểm tra, kỷ luật và nội quy phòng kiểm tra.

– Các giáo viên phải thật sự nghiêm túc trong công tác coi kiểm tra. Lập biên bản đối với những học sinh vi phạm quy chế thi và đình chỉ kiểm tra môn đó.

 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

      Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (b/c)                                                                    

– TTCM (để thực hiện)

– Lưu VT                                                                                      TS. Phạm Thanh Tâm

                        

                             

    SỞ GD – ĐT TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

             —————————-

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THCS

NĂM HỌC: 2022 – 2023

 

 

Ngày Buổi Lớp Môn Thời gian
 

Thứ Ba

Sáng

 

8, 9 Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h30 – 9h00

10h15 – 11h00

20/12/2022 Chiều

 

6, 7 Toán (90’)

 

13h30 – 15h00

 

 

Thứ Tư

Sáng 8, 9 Ngữ văn (90’)

Sinh học (45’)

7h30 – 9h00

10h00 – 11h00

21/12/2022 Chiều 6, 7 Ngữ văn (90’)

 

13h30 – 15h00

 

 

Thứ Năm

Sáng 8, 9 Anh văn (60’)

Vật lý (45’)

7h30 – 8h30

10h15 – 11h00

22/12/2022 Chiều 6, 7 Anh văn (60’)

KHTN (60’)

13h30 – 14h30

15h00 – 16h00

 

Thứ Sáu

Sáng 8, 9 Hóa học (45’)

GDCD (45’)

Địa lý (45’)

7h30 – 8h15

8h20 – 9h05

10h15 – 11h00

23/12/2022 Chiều 6, 7 Sử-Địa (60’)

GDCD (45’)

14h00 – 15h00

15h15 – 16h00

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9