CHÚNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên
  phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh : *
  ( Ghi ngày/tháng/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học : *

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  CƠ SỞ A: 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh Tân Phú, TP Hồ Chí MinhCƠ SỞ B : 118, Nam Hòa, Phước Long A Quận 9, TP Hồ Chí Minh

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9