THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

 

Họ và tên : *
(Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)
Giới tính : *
NamNữ
Ngày sinh : *
( Ghi ngày/tháng/năm
Ví dụ : 10/11/2004 )
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Chọn lớp học *
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Chế độ học *
Nội trúBán trú2 buổi
Chọn cơ sở (nơi học) *
CƠ SỞ A: 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh Tân Phú, TP Hồ Chí MinhCƠ SỞ B : 118, Nam Hòa, Phước Long A Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9