Đêm thi đầu tiên Hùng Biện tiếng anh 2019

Thật khó để thoát khỏi sự thống trị của Tiếng Anh trong thế giới toàn cầu của chúng ta. Mặc dù theo ước tính chỉ có khoảng 360 triệu người bản ngữ, tuy nhiên tổng cộng lại có đến 1,6 tỷ người sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. Qua nhiều thế kỷ, Tiếng Anh đã trở thành “ngôn ngữ cầu nối” phát triển cùng với thương mại, ngoại giao và văn hoá toàn cầu. Và mặc cho lợi thế đáng kể về số lượng người sử dụng của Tiếng Trung và Tiếng Tây Ban Nha – hai trong số những ngoại ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới xét về số lượng người bản ngữ, vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy rằng hai ngôn ngữ này có thể thách thức Tiếng Anh trong vai trò là “lingua franca” (ngôn ngữ chung) toàn cầu.

Trường Hồng Đức hướng tới học sinh có thể nói tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2, biến phản xạ ngôn ngữ tiếng anh như tiếng mẹ đẻ, Hội thi Hùng biện tiếng anh là cơ hội học sinh thể hiện kỹ năng của chính mình…

 

 

Cơ sở muốn học

Kết quả học tập

Ghi chú

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9