Hình ảnh lễ sơ kết học kì 1 năm học 2018-2019 (CS 1)

Ngày 14.1.2019, Trường Hồng Đức cơ sở Quận Tân Phú diễn ra Lễ sơ kết học kì I năm học 2018-2019. Trong lễ sơ kết của trường, các em học sinh nghe Tiến sĩ Henry Webb đến từ Mỹ chia sẻ “4 Bước để thành công” trong cuộc sống. Thầy Hiệu trưởng TS. Phạm Thanh Tâm chụp hình lưu niệm với đại diện học sinh giỏi các khối. Hi vọng rằng học kì 2, các em học sinh sẽ có kết quả tốt hơn nữa.

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9