Kế hoạch hoạt động chuyên môn học kỳ I năm học : 2018 – 2019

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I Năm học: 2018 – 2019

Tháng Nội dung công việc Thực hiện
 

 

 

 

 

 

08/2018

–  Thực hiện giảng dạy theo hướng dẫn chuyên môn của tổ ( lưu ý phần giảm tải của Bộ giáo dục).

– Các tổ trưởng chuyên môn tập huấn theo chỉ đạo của Sở

– Các Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ, các bộ môn Sử, Địa, Công dân, CN lên kế hoạch giảng dạy giáo dục địa phương. Kế hoạch được nộp về BGH để phê duyệt chậm nhất 25/8/2018.

– Tất cả giáo viên giảng dạy xây dựng kế hoạch giảng dạy cá nhân và nộp về BGH chậm nhất 31/8/2018

– Các giáo viên giảng dạy môn HĐNGLL lên kế hoạch giảng dạy năm mới.

– Các khối trưởng 10,11,12 lên kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cả năm học

– Họp HĐSP toàn trường

– Các TTCM liên hệ giáo viên phụ trách PTN kiểm tra dụng cụ thực hành TN,  đề xuất lãnh đạo nhà trường bổ sung các thiết bị hóa chất cần thiết.

Toàn thể GV

Toàn thể GV

TTCM

TTCM+GVBM

GVBM

GVBM

Khối trưởng

BGH

TTCM+ Cô Phượng + Thầy Năm

 

 

 

09/2018

– Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019

– Tổ trưởng chuyên môn họp chuyên môn ở Sở.

– TTCM triển khai công tác được tập huấn đến giáo viên trong tổ

– Tổ trưởng bộ môn lên kế hoạch kiểm tra HĐSP nhà giáo của GV trong tổ, kế hoạch dự giờ, thao giảng, kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ để đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn khác.

– Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp Thành phố

– Nộp điểm thành phần cho Học vụ (A. Cường) vào ngày 25 hàng tháng.

– Kiểm tra hoạt động thư viện, phòng thực hành thí nghiệm

Toàn trường

TTCM

TTCM

BGH + TTCM

HV

Toàn thể GV

BGH + HV

 

 

 

 

10/2018

– Tiếp tục giảng dạy theo PPCT

– Kiểm tra hoạt động chuyên môn của các Tổ chuyên môn

– Các tổ tiếp tục thực hiện việc dự giờ đồng nghiệp, thao giảng, kiểm tra HĐSP các GV.

– Các tổ kiểm tra việc thực hiện thực hành thí nghiệm của GV trong tổ

– Thi Văn hay chữ tốt cấp thành phố, thi giáo viên giỏi.

– Học vụ kiểm tra việc thực hiện chương trình, hoàn thiện các loại sổ sách chuẩn bị cho thanh tra Sở về kiểm tra việc giảng dạy theo tiến độ chương trình và phần thực hành thí nghiệm, công tác Học vụ

– Các tổ lên kế hoạch và nội dung kiểm tra giữa HK I, thời gian kiểm tra từ 22/10 đến 27/10/2018

Toàn thể GV

BGH + TTCM

BGH + TTCM

TTCM

TTCM Văn

HV + TTCM

HV + TTCM

 

 

 

 

11/2018

– Tiếp tục giảng dạy theo PPCT

– Kiểm tra hoạt động các phòng ban trong Trường

– Sơ kết đánh giá kết quả kiểm tra giữa kỳ, các tổ rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những vấn đề còn chưa đồng bộ, sai sót.

– Các tổ bộ môn tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động vui để học chào mừng NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.

– Học vụ và tổ trưởng bộ môn rà soát lại việc thực hiện chương trình giảng dạy của GV, các loại sổ sách chuyên môn, bổ sung kịp thời để chuẩn bị ôn tập kiểm tra HK I và kiểm tra của Sở về chuyên môn

Toàn thể GV

BGH

HV + TTCM + GV

HS toàn Trường

GV

HV + TTCM

 

 

 

 

 

12/2018

– Tiếp tục giảng dạy theo PPCT và ôn tập kiểm tra HK I theo nội dung đã thống nhất của TTCM.

– Tổ trưởng yêu cầu tất cả GV ra đề theo ma trận đề và nộp đầy đủ đề kiểm tra có đáp án về Tổ trưởng hạn cuối ngày 03/12/2018 và Tổ trưởng chuyển đề chính thức về Thầy Hiệu trưởng chậm nhất 10/12/2018

– Lịch kiểm tra HK I:

* Khối cấp 2: Theo lịch PGD (dự kiến 10/12 – 22/12/2018)

* Khối 10, 11, 12:

+ Các môn kiểm tra không tập trung: 10/12 – 15/12/2018

+ Các môn kiểm tra tập trung: 17/12 – 22/12/2018

+ Bắt đầu chương trình HK II từ 07/01/2019

Toàn thể GV

TTCM + HV

 

 

 

HV

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

  1. PHẠM THANH TÂM

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9