Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ II – khối THCS Năm học: 2021 – 2022

      SỞ GDĐT TP HỒ CHÍ MINH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                  ————————

                Số:………./KHHĐ

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – KHỐI THCS

NĂM HỌC: 2021 – 2022

I/ Nội dung kiểm tra:

 • Từ tuần 1 đến hết tuần 8 theo nội dung kế hoạch dạy học HK 2.
 • Theo hướng dẫn chuyên môn của Phòng GDĐT Quận Tân Phú.

II/ Kế hoạch và lịch kiểm tra:

 • Kế hoạch kiểm tra:
 • Các môn kiểm tra theo đề chung Khối 7, 8, 9: Toán (60’) ; Ngữ văn (90’) ; Anh văn (60’) từ 28/03 đến 02/04/2022 theo lịch kiểm tra đính kèm.
 • Riêng Khối 6 kiểm tra từ 04/04 đến 09/04/2022 với các môn Toán (60’) ; Ngữ văn (90’) ; Anh văn (60’) ; KHTN 6 (60’) ; Sử – Địa 6 (60’).
 • Các môn còn lại giáo viên giảng dạy tự ra đề và kiểm tra học sinh theo TKB của lớp từ ngày 21/03 đến 26/03/2022 với thời gian 45 phút (môn HĐTN 6 là 60 phút) cho mỗi môn.
 • Lịch kiểm tra các môn kiểm tra tập trung:
 1. a) Lịch kiểm tra Khối 7, 8, 9:
Ngày Môn kiểm tra Thời gian
Thứ Ba

29/03/2022

Toán (60’)

Anh (60’)

7h45 – 8h45

9h45 – 10h45

Thứ Tư

30/03/2022

Văn (90’) 9h15 – 10h45
 1. b) Lịch kiểm tra Khối 6:
Ngày Môn kiểm tra Thời gian
Thứ Năm

07/04/2022

Văn (90’) 9h15 – 10h45
Thứ Sáu

08/04/2022

Toán (60’)

Sử – Địa  (60’)

7h45 – 8h45

9h45 – 10h45

Thứ Bảy

09/04/2022

Anh văn (60’)

KHTN (60’)

7h45 – 8h45

9h45 – 10h45

 • Đề kiểm tra, nhận bài và trả bài kiểm tra về Học vụ:
 • Đề kiểm tra do Tổ, Nhóm trưởng bộ môn chỉ định giáo viên ra đề hoặc Tổ, Nhóm trưởng ra đề. Sau khi duyệt đề xong Tổ, Nhóm trưởng gởi 02 file đề gồm 01 file đề và 01 file đáp án, ma trận, ma trận đề đặc tả về Học vụ (Thầy Đính) qua mail ngdinh68@yahoo.com, chậm nhất ngày 23/03/2023 để chuyển về Phòng Giáo dục.
 • Các môn kiểm tra không tập trung Thầy, Cô giảng dạy vẫn phải nộp đề, ma trận đề đặc tả và đáp án qua mail ngdinh68@yahoo.com trước ngày 18/03/2022
 • Đề kiểm tra được ra đúng theo chuẩn kiến thức kỹ năng; điều chỉnh dạy học theo công văn 4040/BGDĐT-GDTrH và phân loại được học sinh.
 • Giáo viên bộ môn trả lại bài kiểm tra đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 03 ngày kể từ lúc nhận bài.

Ngày 07 tháng 03 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

 1. PHẠM THANH TÂM

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9