Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II – khối THPT Năm học: 2021 – 2022

      SỞ GDĐT TP HỒ CHÍ MINH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                  ————————

Số:………./KHHĐ

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2021 – 2022

 

I/ Thời gian và các môn kiểm tra tập trung:

 • Thời gian kiểm tra: Từ 28/03 đến 02/04/2022
 • Các môn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra:
 1. Khối 12: Kiểm tra các môn Toán (90’); Văn (90’); Lý (50’); Hóa (50’); Sinh (50’); Anh văn (60’); Sử (50’); Địa (50’); GDCD (50’) trong thời gian từ 28/03 đến 02/04/2022.

– Các môn còn lại được kiểm tra tại lớp theo TKB từ 21/03 đến 26/03/2022. với thời gian 45 phút cho mỗi môn.

 1. b) Khối 10,11: Các môn: Toán (90′) ; Văn (90′) ; Anh (60′) ; Lý (45′) ; Hóa (45′) ; kiểm tra tập trung t 28/03 đến 02/04/2022 theo hình thức ghép các khối lớp với nhau.
 • Các môn còn lại giáo viên cho kiểm tra tại lớp theo TKB từ 21/03 đến 26/03/2022 với thời gian 45 phút cho mỗi môn.

II/ Nội dung và lịch kiểm tra:

 • Nội dung kiểm tra: Theo thống nhất của Tổ, Nhóm trưởng chuyên môn.
 • Lịch kiểm tra: Theo lịch đính kèm
 • Đề kiểm tra:
 • Khối 10, 11: Tự luận 100% (trừ môn ngoại ngữ)
 • Khối 12: Trắc nghiệm tất cả các môn trừ môn Ngữ văn.

– Đề kiểm tra do Tổ, Nhóm trưởng bộ môn chỉ định giáo viên ra đề hoặc Tổ, Nhóm trưởng ra đề. Sau khi duyệt đề xong Tổ, Nhóm trưởng gởi 02 file gồm: 01 file đề01 file đáp án, ma trận, ma trận đề đặc tả về Thầy Hiệu trưởng theo địa chỉ mail: hongduca@gmail.com chậm nhất ngày 23/03/2022.

– Đề kiểm tra phải ra theo đúng tiến độ giảng dạy, 8 điểm theo chuẩn kiến thức cơ bản SGK, 2 điểm còn lại nâng cao từng phần để đánh giá và phân loại học sinh. Chú ý phần giảm tải theo công văn 4040/BGDĐT.

– Giáo viên bộ môn trả lại bài kiểm tra đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 03 ngày kể từ lúc nhận bài.

Ngày 07 tháng 03 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

           

    

 

 1. PHẠM THANH TÂM

 

SỞ GDĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2021 – 2022

 

KHỐI 10, 11:

 

Ngày Buổi Khối Môn Thời gian
 

Thứ Tư

30/03/2022

 

Chiều

 

10, 11

 

Toán (90’)

 

13h25 – 14h55

 

 

 

Thứ Năm

31/03/2022

 

 

Chiều

 

 

10, 11

 

Ngữ văn (90’)

 

Vật lý (45’)

 

13h25 – 14h55

 

15h15 -16h00

 

 

Thứ Sáu

01/04/2022

 

 

Chiều

 

 

10, 11

 

Anh văn (60’)

 

Hóa học (45’)

 

 

13h55 – 14h55

 

15h15 -16h00

 

 

 

  KHỐI 12:

 

Ngày Buổi Khối Môn Thời gian
 

Thứ Năm

31/03/2022

 

 

Sáng

 

 

12

 

Toán (90’)

                    

Anh văn (60’)

 

 

7h15 – 8h45

 

9h45 – 10h45

 

 

 

Thứ Sáu

01/04/2022

 

 

Sáng

 

 

12

 

Ngữ văn (90’)

 

Vật lý (50’)

hoặc Lịch sử (50’)

 

 

7h15 – 8h45

 

9h55 – 10h45

 

 

 

Thứ Bảy

02/04/2022

 

 

Sáng

 

 

12

 

 

Hóa học (50’)

hoặc Địa lý (50’)

 

Sinh học (50’)

hoặc GDCD (50’)

 

 

7h55 – 8h45

 

 

9h55 – 10h45

 

 

Ghi chú: Các buổi hoặc các ngày không kiểm tra các khối lớp vẫn học bình thường theo TKB

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9