KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI CẤP 2 NĂM HỌC: 2019 – 2020

I/ Nội dung ôn tập: Từ tuần 1 đến hết tuần 15 theo PPCT

II/ Kế hoạch kiểm tra:

 • Các môn kiểm tra tập trung:
 1. Khối 8, 9: Toán (90’) ; Văn (90’) ; Anh (60’) ; Vật lý (45’) ; Hoá học (45’) ; Sinh học (45’) ; Lịch sử (45’) ; Địa lý (45’) ; GDCD (45’)
 2. Khối 6, 7: Toán (90’) ; Văn (90’) ; Anh (60’) ; Vật lý (45’) ; Sinh học (45’) ; Lịch sử (45’) ; Địa lý (45’) ; GDCD (45’)

Tất cả các môn kiểm tra tập trung được kiểm tra từ ngày 10/12 đến 19/12/2019 theo lịch của Phòng Giáo dục Quận Tân Phú (lịch đính kèm)

 • Các môn kiểm tra không tập trung:

Mỹ thuật (45’) ; Âm nhạc (45’) ; Thể dục ; Công nghệ (45’) ; Tin học (45’).

Tất cả các môn này được kiểm tra theo lịch của Trường từ ngày 09/12 đến 21/12/2019

Riêng môn Công nghệ khối 9 được kiểm tra theo từng ca như thi nghề phổ thông với thời gian thực hành là 60 phút

 • Phân phòng kiểm tra:
 1. Đối với các môn kiểm tra không tập trung: Kiểm tra tại lớp theo hình thức 2 đề A, B
 2. Đối với các môn kiểm tra tập trung:

Các khối lớp sắp xếp học sinh theo anphabe và được chia thành các phòng kiểm tra như sau:

+ Khối 6: 1 phòng

+ Khối 7: Chia thành 2 phòng

+ Khối 8: Chia thành 3 phòng

+ Khối 9 : Chia thành 4 phòng

 • Đề kiểm tra và cấu trúc đề kiểm tra:
  1. Cấu trúc đề kiểm tra theo sự chỉ đạo chuyên môn của Phòng Giáo dục.
  2. Đề kiểm tra môn công nghệ 6, 7, 8 ra đề mở.
  3. Đề kiểm tra môn Anh văn là 60% trắc nghiệm, 40% tự luận và có phần nghe.Phần từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu (dạng guided cloze hoặc dạng true/false) là trắc nghiệm; phần viết – tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý); phần nghe – trong 6-9 phút, đoạn nghe khoảng 2-3 phút, lặp lại 3 lần)
 • Các môn không kiểm tra tập trung yêu cầu Thầy Cô nộp đề và đáp án về Học vụ (Thầy Đính) chậm nhất ngày 03/12/2019  để chuyển về Phòng Giáo dục.
 • Đề kiểm tra Thầy Cô chuyển qua địa chỉ mail: ngdinh68@yahoo.com.

III/ Thời gian nhận bài kiểm tra và trả bài chấm về Học vụ:

– Giáo viên sẽ nhận bài về chấm sau 1 ngày mà môn đó được kiểm tra.

– Giáo viên sẽ trả bài đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 4 ngày kể từ ngày kiểm tra

IV/ Trách nhiệm chung:

– Khối trưởng Khối cấp 2 và các GVQN lớp có nhiệm vụ thông báo kế hoạch này đến từng học sinh.

– Các bộ phận Học vụ, văn phòng, kỷ luật hoàn thành công tác kiểm tra, kỷ luật và nội quy phòng kiểm tra.

– Trong quá trình thực hiện có gì chưa rõ hoặc cần sự hướng dẫn cụ thể yêu cầu Thầy Cô báo cáo ngay cho Ban Giám Hiệu để được giải quyết..

Ngày 28 tháng 11 năm 2019

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         PHẠM THANH TÂM

Cơ sở muốn học

Kết quả học tập

Ghi chú

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9