KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI CẤP 3 NĂM HỌC: 2019 – 2020

I/ Nội dung ôn tập:

 • Như thống nhất của các Tổ trưởng bộ môn
 • Kiến thức ôn tập từ tuần 1 đến hết tuần thứ 16 theo PPCT của Bộ giáo dục.

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Các môn kiểm tra tập trung:

 1. Khối 10 & 11: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (45’); Hóa học (45’); Sinh học (45’); Anh văn (60’); Lịch sử (45’); Địa lý (45’); GDCD (45’)

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 16/12  đến 21/12/2019

 1. Khối 12: Toán (90’); Ngữ văn (120’); Vật lý (50’); Hóa học (50’); Sinh học (50’); Anh văn (60’); Lịch sử (50’); Địa lý (50’); GDCD (50’)

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 09/12  đến 14/12/2019

2) Các môn kiểm tra tại lớp:

Các môn Thể dục, Công nghệ, Tin học, Nghề, GDQP được kiểm tra từ ngày 09/12 – 14/12/2019 đối với Khối 10, 11; Khối 12 từ ngày 16/12 – 21/12/2018  với thời gian kiểm tra 45 phút cho mỗi môn.

3)  Cấu trúc đề kiểm tra:

 1. Khối 12:

–  Môn Ngữ văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường.

Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu). Ngữ liệu ra đề không giới hạn trong sách giáo khoa, đề phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng với độ khó theo lộ trình tiếng Anh 12 năm.

Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn, thực hiện theo phương án sau:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh, thực hiện trong thời gian 60 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 30 phút. Học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút.

+ Đề trắc nghiệm được trộn thành 4-6 đề tạo 1 file riêng và đề tự luận 1 file riêng.

Các môn về khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo phương án sau:

+ Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh, thực hiện trong thời gian 30 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 20 phút. Học sinh làm bài kiểm tra trong 50 phút.

+ Đề trắc nghiệm được trộn thành 4-6 đề tạo 1 file riêng và đề tự luận 1 file riêng.

– Mỗi môn được biên soạn hai đề dành cho học sinh KHTN và KHXH, trong đó phần cơ bản giống nhau, phần phân hóa khác nhau phù hợp với KHTN và KHXH.

– Các môn còn lại được ra đề theo hình thức tự luận.

 1. b) Khối 10, 11: Đề kiểm tra học kỳ các môn theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh có phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%. Đề gồm các phần sau: Nghe: băng hoặc đĩa (6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần); Tử vựng: trắc nghiệm; Ngữ pháp: trắc nghiệm; Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc true/false); Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý)

4)  Đề kiểm tra:

– Tất cả giáo viên giảng dạy bộ môn đều phải ra đề kiểm tra theo đúng thời gian và cấu trúc trên.

– Đề kiểm tra được đánh vi tính trên định dạng file *.doc (hoặc *.docx) không sử dụng định dạng file *.pdf.

– Giáo viên không được ra các phần hoặc bài đã được giảm tải chương trình

– Tất cả đề kiểm tra nộp về Tổ trưởng phải kèm theo ma trận đề và đáp án.

– Đề kiểm tra các môn tập trung phải nộp về Tổ trưởng bộ môn chậm nhất là ngày 30/11/2019. Tổ trưởng Bộ môn thống kê và báo cáo về Ban Giám Hiệu những giáo viên không nộp đề hoặc nộp đề không đúng hạn.

– Tổ trưởng bộ môn sau khi hoàn thành đề xong với đầy đủ đáp án, ma trận chuyển về Thầy Hiệu trưởng theo địa chỉ mail  – hongduca@yahoo.com  hoặc hongduca@gmail.com chậm nhất ngày 05/12/2019.

III/ Lịch kiểm tra:  (theo lịch đính kèm)

IV/ Thời gian nhận bài kiểm tra và trả bài chấm về Học vụ:

– Giáo viên sẽ nhận bài về chấm sau 1 ngày mà môn đó được kiểm tra.

– Giáo viên sẽ trả bài đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 04 ngày kể từ ngày kiểm tra

V/ Trách nhiệm chung:

– Các Khối trưởng các khối cấp 3 và GVQN lớp có nhiệm vụ thông báo kế hoạch này đến từng học sinh.

– Các bộ phận Học vụ, văn phòng, kỷ luật hoàn thành tốt công tác kiểm tra, kỷ luật và nội quy phòng kiểm tra.

– Các giáo viên coi kiểm tra phải thật sự nghiêm túc trong coi kiểm tra. Lập biên bản đối với những học sinh vi phạm quy chế thi và đình chỉ kiểm tra môn đó.

– Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được tốt nhà trường có thể sẽ điều động thêm một số thầy cô nội trú tham gia vào công tác kiểm tra.

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     PHẠM THANH TÂM

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9