KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THPT 2022 – 2023

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

 

 

 

Số: 38/KH-HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

         Tân Phú, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

                            

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2022 – 2023

 

– Căn cứ Công văn 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 về tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 – 2023;

– Căn cứ Công văn 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì năm học 2020-2021.

– Căn cứ kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường THCS-THPT Hồng Đức xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối Học kỳ 1 như sau:

 

I/ Nội dung kiểm tra:

– Từ tuần 1 đến hết tuần 15 (cho tất cả các môn).

– Nội dung kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

 

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Thời gian kiểm tra:

 1. a) Các môn kiểm tra không tập trung: từ ngày 19/12 đến 24/12/2022.

– Khối 10: GDTC, Tin học, HĐTN-HN, GDĐP, GDQP-AN

– Khối 11, 12: Thể dục, Công nghệ, GDQP, Tin học, Nghề 11.

– Tất cả các môn này giáo viên sắp xếp lịch kiểm tra theo thời khóa biểu tại lớp.

 1. b) Các môn kiểm tra tập trung: từ ngày 26/12 đến 30/12/2022.

Tất cả các môn còn lại kiểm tra theo lịch chung của Trường (theo lịch đính kèm).

2)  Thời gian làm bài, hình thức kiểm tra và cấu trúc đề kiểm tra:

 1. a) Khối 12:

– Môn Ngữ văn:    90 phút, theo hình thức tự luận.

– Môn Toán:         90 phút, theo hình thức trắc nghiệm 100% (50 câu)

– Môn Anh văn:    60 phút, theo hình thức trắc nghiệm 100% (50 câu)

– Các môn còn lại: 50 phút, theo hình thức trắc nghiệm 100% (40 câu)

 1. b) Khối 11:

– Môn Anh văn:           60 phút gồm 70% trắc nghiệm , 30% tự luận và có phần nghe.

– Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút, theo hình thức tự luận.

– Các môn còn lại:       45 phút, theo hình thức tự luận

 1. c) Khối 10:

– Môn Ngữ văn:    90 phút gồm 40% trắc nghiệm và 60% tự luận.

– Môn Toán:         90 phút gồm 70% trắc nghiệm và 30% tự luận.

– Môn Anh văn:    60 phút gồm 70% trắc nghiệm, 30% tự luận và có phần nghe.

– Môn Vật lý:        45 phút gồm 60% trắc nghiệm và 40% tự luận.

– Các môn còn lại: 45 phút  gồm 70% trắc nghiệm và 30% tự luận

 

3) Biên soạn đề kiểm tra:

– Nội dung đề kiểm tra được thực hiện theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 08 năm 2020 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

– Theo công văn 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì năm học 2020-2021.

Không ra các nội dung đã tinh giản, các nội dung học sinh tự học, tự đọc, tự thực hiện và các nội dung liên quan phần thực hành thí nghiệm.

– Tất cả đề kiểm tra cuối Học kỳ 1 đều do Trường ra.

– Đề kiểm tra được đánh máy tính trên định dạng file *.doc (hoặc *.docx) không sử dụng định dạng file *.pdf.

Đề kiểm tra phải đảm bảo trình bày đúng mẫu form đề theo định dạng chung của trường để nộp Sở GDĐT và Phòng GDĐT

– Tất cả đề kiểm tra các môn nộp về Tổ/Nhóm trưởng gồm  02 file riêng biệt – đề (01 file) và ma trận đề, ma trận đặc tả, đáp án (01 file), chậm nhất là ngày 14/12/2022.   

– Tổ/Nhóm trưởng bộ môn thống kê và báo cáo về Ban Giám Hiệu những giáo viên không nộp đề hoặc nộp đề không đúng hạn.

– Tổ/ Nhóm trưởng bộ môn hoàn thành 02 file đề kiểm tra Học kỳ 1, gồm đề (01 file) và ma trận đề, ma trận đặc tả, đáp án (01 file) gởi về Thầy Hiệu trưởng theo địa chỉ mail – hongduca@gmail.com chậm nhất ngày 19/12/2022.

 

III/ Thời gian nhận bài kiểm tra và trả bài chấm về Học vụ:

– Giáo viên sẽ nhận bài về chấm sau 1 ngày mà môn đó được kiểm tra.

– Giáo viên sẽ trả bài đã chấm về Học vụ: A. Cường (CSA) – A.Kỷ (CSB) sau 04 ngày kể từ ngày kiểm tra.

 

IV/ Trách nhiệm chung:

– Các Khối trưởng và GVQN lớp có nhiệm vụ thông báo kế hoạch này đến từng học sinh.

– Các bộ phận Học vụ, văn phòng, kỷ luật hoàn thành tốt công tác phối hợp tổ chức kiểm tra học kì I.

– Các giáo viên phải thật sự nghiêm túc trong công tác coi kiểm tra. Lập biên bản đối với những học sinh vi phạm quy chế thi và đình chỉ kiểm tra môn đó.

 

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (b/c)                                                                    

– TTCM (để thực hiện)

– Lưu VT                                                                       TS. Phạm Thanh Tâm

 

 

 

    SỞ GD – ĐT TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

             —————————-

 

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2022 – 2023

                    KHỐI 12

Ngày Buổi Khối Môn Thời gian
Thứ Hai

26/12/2022

Sáng 12 Vật lý (50’)

Ngữ văn (90’)

8h10 – 9h00

9h30 – 11h00

Thứ Ba

27/12/2022

Sáng 12 Lịch sử (50’)

Toán (90’)

8h10 – 9h00

9h30 – 11h00

Thứ Tư

28/12/2022

Sáng 12 Anh văn (60’)

Hóa học (50’)

8h00 – 9h00

10h10 – 11h00

Thứ Năm

29/12/2022

Sáng 12 Sinh học (50’)

GDCD (50’)

Địa lý (50’)

7h30 – 8h20

8h25 – 9h15

10h10 – 11h00

 

KHỐI 10, 11

Thứ Hai

26/12/2022

Chiều 10, 11 GDCD (45’)

Vật lý (45’)

14h10 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Ba

27/12/2022

Chiều 10, 11 Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Tư

28/12/2022

Chiều 10, 11 Ngữ văn (90’) 13h25 – 14h55
Thứ Năm

29/12/2022

Chiều 10, 11 Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

13h55 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Sáu

30/12/2022

Sáng 10, 11 Địa lý (45’)

Sinh học (45’)

7h30 – 8h15

8h20 – 9h05

 

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9