KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2020 – 2021

I/ Nội dung ôn tập:

  • Theo thống nhất của các Tổ, Nhóm trưởng bộ môn

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Các môn kiểm tra tập trung:

  1. Khối 10 & 11: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (45’); Hóa học (45’); Sinh học (45’); Anh văn (60’); Lịch sử (45’); Địa lý (45’); GDCD (45’)

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 28/12  đến 31/12/2020

  1. Khối 12: Toán (90’); Ngữ văn (120’); Vật lý (50’); Hóa học (50’); Sinh học (50’); Anh văn (60’); Lịch sử (50’); Địa lý (50’); GDCD (50’)

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 21/12  đến 26/12/2020

2) Các môn kiểm tra tại lớp:

Các môn Thể dục, Công nghệ, Tin học, Nghề, GDQP được kiểm tra từ ngày 21/12 – 26/12/2020 đối với Khối 10, 11; Khối 12 từ ngày 28/12/2020 – 05/01/2021  với thời gian kiểm tra 45 phút cho mỗi môn.

3)  Cấu trúc và hình thức kiểm tra:

– Thực hiện theo công văn 3232 /GDĐT-TrH ngày 01/10/2020 của Sở GDĐT thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 – 2021. (theo file đính kèm)

4)  Đề kiểm tra:

– Tất cả giáo viên giảng dạy bộ môn đều phải ra đề kiểm tra theo đúng thời gian và cấu trúc trên.

– Đề kiểm tra được đánh máy tính trên định dạng file *.doc (hoặc *.docx) không sử dụng định dạng file *.pdf.

– Tiêu đề kiểm tra cuối kỳ theo định dạng chung của Trường (theo file đính kèm)

– Giáo viên không được ra các phần hoặc bài đã được giảm tải chương trình theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT

– Tất cả đề kiểm tra nộp về Tổ, Nhóm trưởng gồm  03 file riêng biệt – đề, ma trận đề và đáp án.

– Đề kiểm tra các môn tập trung phải nộp về Tổ, Nhóm trưởng bộ môn chậm nhất là ngày 09/12/2020. Tổ, Nhóm trưởng Bộ môn thống kê và báo cáo về Ban Giám Hiệu những giáo viên không nộp đề hoặc nộp đề không đúng hạn.

– Tổ, Nhóm trưởng bộ môn hoàn thành 03 file gồm đề, đáp án, ma trận đề đặc tả chuyển về Thầy Hiệu trưởng theo địa chỉ mail – hongduca@gmail.com chậm nhất ngày 15/12/2020.

III/ Lịch kiểm tra:  (theo lịch đính kèm)

IV/ Thời gian nhận bài kiểm tra và trả bài chấm về Học vụ:

– Giáo viên sẽ nhận bài về chấm sau 1 ngày mà môn đó được kiểm tra.

– Giáo viên sẽ trả bài đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 04 ngày kể từ ngày kiểm tra

V/ Trách nhiệm chung:

– Các Khối trưởng và GVQN lớp có nhiệm vụ thông báo kế hoạch này đến từng học sinh.

– Các bộ phận Học vụ, văn phòng, kỷ luật hoàn thành tốt công tác kiểm tra, kỷ luật và nội quy phòng kiểm tra.

– Các giáo viên coi kiểm tra phải thật sự nghiêm túc trong coi kiểm tra. Lập biên bản đối với những học sinh vi phạm quy chế thi và đình chỉ kiểm tra môn đó.

                                                                                                      Ngày 25 tháng 11 năm 2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2020 – 2021

KHỐI 12:

 

Ngày Buổi Khối Môn Thời gian
Thứ Ba

22/12/2020

Sáng 12 Ngữ văn (90’)

Vật lý (50’)

7h15 – 8h45

9h55 – 10h45

Thứ Tư

23/12/2020

Sáng 12 Toán (90’)

Lịch sử (50’)

7h15 – 8h45

9h55 – 10h45

Thứ Năm

24/12/2020

Sáng 12 Anh văn (60’)

Hóa học (50’)

7h45 – 8h45

9h55 – 10h45

Thứ Bảy

26/12/2020

 

Sáng

 

12

Sinh học (50’)

GDCD (50’)

Địa lý (50’)

7h15 – 8h05

8h10 – 9h00

9h55 – 10h45

 

KHỐI 10 & 11:

 

 

Thứ Hai

 

Sáng

 

11

Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

28/12/2020  

Chiều

 

10

Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

 

Thứ Ba

 

Sáng

 

11

Toán (90’)

 Lịch sử (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

29/12/2020  

Chiều

 

10

Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

 

Thứ Tư

 

Sáng

 

11

Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

7hh45 – 8h45

10h00 – 10h45

30/12/2020  

Chiều

 

10

Hóa học (45’)

Anh văn (60’)

13h25 – 14h10

14h15 – 15h15

 

 

Thứ Năm

 

Sáng

 

11

Địa lý (45’)

Sinh học (45’)

GDCD (45’)

8h00 – 8h45

9h15 – 10h00

10h05 – 10h50

31/12/2020  

Chiều

 

10

Địa lý (45’)

Sinh học (45’)

GDCD (45’)

13h25 – 14h10

14h15 – 15h00

15h15 – 16h00

 

Lưu ý: Những buổi hoặc những ngày không kiểm tra các lớp học bình thường theo TKB.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9