KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI THPT 2021 – 2022

SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

Số: 10 /KH-HĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Tân Phú, ngày 06 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2021 – 2022

 – Căn cứ theo văn bản số 3333/GDĐT-TrH ngày 09/10/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ từ năm học 2020 – 2021;

– Căn cứ theo văn bản số 3431/GDĐT-TrH ngày 01/12/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn chuyên môn giáo dục Trung học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

– Căn cứ kế hoạch giáo dục của Trường THCS-THPT Hồng Đức năm học 2021-2022;

– Ban giám hiệu trường THCS-THPT Hồng Đức xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối kỳ II tại đơn vị như sau:

I/ Nội dung ôn tập:

 • Nội dung kiểm tra phù hợp với nội dung chương trình giáo dục phổ thông, tối thiểu phải thể hiện được các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng có chú ý đến nội dung điều chỉnh giảm tải chương trình theo công văn số 4040/BGDĐTGDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT.

Chú ý: Nội dung và mức độ, độ dài của bài kiểm tra cần phù hợp với chương trình học và trình độ học sinh. Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm. (Trích công văn 4040/GDĐT-GDTrH ngày 16/9/2020)

 • Lượng kiến thức kiểm tra đối với học sinh tính từ ngày 24/01/2022 đến 21/04/2022
 • Tổ trưởng bộ môn họp tổ chuyên môn thống nhất nội dung kiểm tra cho tất cả các thành viên trong tổ và triển khai đến học sinh các lớp đang học để nắm bắt rõ và kịp thời nội dung kiểm tra.
 • Công khai ma trận đề kiểm tra đối với các môn tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ cuối học kỳ 2 cho học sinh
 • Trong nội dung kiểm tra chú ý có một tỉ lệ phù hợp câu hỏi liên hệ thực tiễn cuộc sống.
 • Mức độ và điểm số đề kiểm tra như sau: Biết (5,0 điểm) ; Hiểu (3,0 điểm) ; Vận dụng thấp (1,0 điểm) ; Vận dụng cao (1,0 điểm)

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Các môn kiểm tra tập trung:

 1. Khối 10 & 11: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (45’); Hóa học (45’); Sinh học (45’); Anh văn (60’); Lịch sử (45’); Địa lý (45’); GDCD (45’)

* Kiểm tra từ ngày 11/05  đến 18/05/2022.

* Hình thức kiểm tra: Tự luận 100% trừ môn Anh văn (có phần nghe và trắc nghiệm)

 1. Khối 12: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (50’); Hóa học (50’); Sinh học (50’); Anh văn (60’); Lịch sử (50’); Địa lý (50’); GDCD (50’)

* Kiểm tra từ ngày 04/05  đến 07/05/2022.

* Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100% trừ môn Ngữ văn là tự luận.

2) Các môn kiểm tra tại lớp:

– Các môn Thể dục, Công nghệ, Tin học, Nghề, GDQP – Khối 10, 11 kiểm tra từ ngày 04/05 – 10/05/2022; Khối 12 từ 25/04 – 29/04/2022  với thời gian kiểm tra 45 phút cho mỗi môn.

3)  Kiểm tra bổ sung lần 2:

– Những học sinh vắng có lý do sẽ được phép kiểm tra bổ sung lần 2 từ ngày 19/05 – 24/05/2022.

4)  Đề kiểm tra:

– Tất cả giáo viên giảng dạy bộ môn đều phải ra đề kiểm tra theo đúng thời gian và cấu trúc trên.

– Đề kiểm tra được đánh máy tính trên định dạng file *.doc (hoặc *.docx) không sử dụng định dạng file *.pdf.

– Tiêu đề kiểm tra cuối kỳ theo định dạng chung của Trường.

– Tất cả đề kiểm tra nộp về Tổ, Nhóm trưởng gồm  03 file riêng biệt – đề, ma trận đề và đáp án.

– Đề kiểm tra các môn tập trung phải nộp về Tổ, Nhóm trưởng bộ môn chậm nhất là ngày 20/04/2022 đối với Khối 12 và ngày 23/04/2022 với Khối 10, 11. Tổ, Nhóm trưởng Bộ môn thống kê và báo cáo về Ban Giám Hiệu những giáo viên không nộp đề hoặc nộp đề không đúng hạn.

– Tổ, Nhóm trưởng bộ môn hoàn thành 03 file gồm đề, đáp án, ma trận đề đặc tả chuyển về Thầy Hiệu trưởng theo địa chỉ mail – hongduca@gmail.com chậm nhất ngày 27/04/2022 với Khối 12 và ngày 04/05/2022 với Khối 10, 11.

III/ Lịch kiểm tra:  (theo lịch đính kèm)

IV/ Thời gian nhận bài kiểm tra và trả bài chấm về Học vụ:

– Giáo viên sẽ nhận bài về chấm sau 1 ngày mà môn đó được kiểm tra.

– Giáo viên sẽ trả bài đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 04 ngày kể từ ngày kiểm tra

V/ Trách nhiệm chung:

– Các Khối trưởng và GVQN lớp có nhiệm vụ thông báo kế hoạch này đến từng học sinh.

– Các bộ phận Học vụ, văn phòng, kỷ luật hoàn thành tốt công tác kiểm tra, kỷ luật và nội quy phòng kiểm tra.

– Các giáo viên coi kiểm tra phải thật sự nghiêm túc trong coi kiểm tra. Lập biên bản đối với những học sinh vi phạm quy chế thi và đình chỉ kiểm tra môn đó.

Nơi nhận

– Sở GD&ĐT;

– TTCM các tổ (để th/h);

   HIỆU TRƯỞNG
– Trang web trường;                          Đã ký
– Lưu VT.

 

 

 

 

 

TS. PHẠM THANH TÂM

SỞ GDĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI THPT

NĂM HỌC : 2021 – 2022

 

KHỐI 10:

 

Ngày Buổi Môn Thời gian
Thứ Năm

12/05/2022

Chiều Vật lý (45’)

Lịch sử (45’)

14h10 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Sáu

13/05/2022

Chiều Sinh học (45’)

Địa lý (45’)

14h10 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Hai

16/05/2022

Chiều Ngữ văn (90’)

GDCD (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Ba

17/05/2022

Chiều Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

13h55 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Tư

18/05/2022

Chiều Toán (90’) 13h25 – 14h55

 

 

KHỐI 11:

 

Ngày Buổi Môn Thời gian
 

Thứ Năm

12/05/2022

 

Sáng

GDCD (45’)

Sinh học (45’)

Địa lý (45’)

8h00 – 8h45

9h15 – 10h00

10h05 – 10h50

Thứ Sáu

13/05/2022

Sáng Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

Thứ Ba

17/05/2022

Sáng Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

Thứ Tư

18/05/2022

Sáng Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

7h45 – 8h45

10h00 – 10h45

 

KHỐI 12:

 

Ngày Buổi Môn Thời gian
 

Thứ Tư

04/05/2022

 

Sáng

Sinh học (50’)

Địa lý (50’)

GDCD (50’)

 

7h55 – 8h45

9h15 – 10h05

10h10 – 11h00

 

Thứ Năm

05/05/2022

Sáng Toán (90’)

Anh văn (60’)

7h15 – 8h45

9h45 – 10h45

 

Thứ Sáu

06/05/2022

Sáng Ngữ văn (90’)

Vật lý (50’)

7h15 – 8h45

9h55 – 10h45

 

Thứ Bảy

07/05/2022

Sáng  Hóa học (50’)

Lịch sử (50’)

7h15 – 8h05

8h10 – 9h00

 

Ghi chú: Các buổi hoặc các ngày không kiểm tra các khối lớp vẫn học bình thường theo TKB

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9