KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI THPT NĂM HỌC: 2022 – 2023

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên
  phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh : *
  ( Ghi ngày/tháng/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học : *

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  CƠ SỞ A: 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh Tân Phú, TP Hồ Chí MinhCƠ SỞ B : 118, Nam Hòa, Phước Long A Quận 9, TP Hồ Chí Minh

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9