Lịch kiểm tra giữa học kỳ I – khối THPT 2022 – 2023

      SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

               —————————-

 

 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2022 – 2023

KHỐI 12:

Ngày Buổi Khối Môn Thời gian
Thứ Tư

02/11/2022

Sáng 12 Ngữ văn (90’) 9h15 – 10h45
Thứ Năm

03/11/2022

Sáng 12 Anh (60’)

Toán (90’)

7h45 – 8h45

9h15 – 10h45

Thứ Sáu

04/11/2022

Sáng 12 Hóa học (50’)

(Lịch sử – 50’)

Sinh học (50’)

(GDCD – 50’)

7h55 – 8h45

 

9h55 – 10h45

Thứ Bảy

05/11/2022

Sáng 12 Vật lý (50’)

(Địa lý – 50’)

7h55 – 8h45
 

KHỐI 10, 11:

Thứ Tư

02/11/2022

Chiều 10, 11 Ngữ văn (90’) 13h25 – 14h55
Thứ Năm

03/11/2022

Chiều 10, 11 Toán (90’)

Anh văn (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Sáu

04/11/2022

Chiều 10, 11 Hóa học (45’)

(Lịch sử – 45’)

Vật lý (45’)

Sinh học (45’)

(Địa lý – 45’)

14h10 – 14h55

 

15h00 – 15h45

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9