LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI CẤP 3 NĂM HỌC: 2019 – 2020

KHỐI 12:

Ngày

Buổi Khối Môn Thời gian

Thứ Ba

10/12/2019

Sáng 12 Ngữ văn (120’)

 

9h00 – 11h00

 

Thứ Tư

11/12/2019

Sáng 12 Vật lý (50’)

GDCD (50’)

9h10 – 10h00

10h05 – 10h50

Thứ Năm

12/12/2019

Sáng 12 Toán (90’)

 Lịch sử (50’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h50

Thứ Sáu

13/12/2019

Sáng 12 Anh văn (60’)

Hóa học (50’)

7h45 – 8h45

10h00 – 10h50

Thứ Bảy

14/12/2019

Sáng 12 Sinh học (50’)

Địa lý (50’)

7h15 – 8h05

8h10 – 9h00

KHỐI 10 & 11:

Thứ Hai

16/12/2019

 

Chiều

 

11

Sinh học (45’)

Địa lý (45’)

14h10 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Ba  Sáng  10 Vật lý (45’)

GDCD (45’)

9h15 – 10h00

10h05 – 10h50

17/12/2019  Chiều  11 Vật lý (45’)

GDCD (45’)

13h25 – 14h10

14h15 – 15h00

 Thứ Tư  Sáng  10  

Ngữ văn (90’)

 

 

9h15 – 10h45

 

18/12/2019  Chiều  11  

Ngữ văn (90’)

 

 

13h25 – 14h55

 

 

Thứ Năm

 

Sáng

 

10

Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

19/12/2019  

Chiều

 

11

Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

 

Thứ Sáu

 

Sáng

 

10

Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

7h45 – 8h45

10h00 – 10h45

20/12/2019  

Chiều

 

11

Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

13h55 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Bảy

21/12/2019

 

Sáng

 

10

Sinh học (45’)

Địa lý (45’)

9h15 – 10h00

10h05 – 10h50

Lưu ý: Những buổi hoặc những ngày không kiểm tra các lớp học bình thường theo TKB.

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9