LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI CẤP 3 NĂM HỌC: 2019 – 2020

KHỐI 12:

Ngày

BuổiKhốiMônThời gian

Thứ Ba

10/12/2019

Sáng12Ngữ văn (120’)

 

9h00 – 11h00

 

Thứ Tư

11/12/2019

Sáng12Vật lý (50’)

GDCD (50’)

9h10 – 10h00

10h05 – 10h50

Thứ Năm

12/12/2019

Sáng12Toán (90’)

 Lịch sử (50’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h50

Thứ Sáu

13/12/2019

Sáng12Anh văn (60’)

Hóa học (50’)

7h45 – 8h45

10h00 – 10h50

Thứ Bảy

14/12/2019

Sáng12Sinh học (50’)

Địa lý (50’)

7h15 – 8h05

8h10 – 9h00

KHỐI 10 & 11:

Thứ Hai

16/12/2019

 

Chiều

 

11

Sinh học (45’)

Địa lý (45’)

14h10 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Ba Sáng 10Vật lý (45’)

GDCD (45’)

9h15 – 10h00

10h05 – 10h50

17/12/2019 Chiều 11Vật lý (45’)

GDCD (45’)

13h25 – 14h10

14h15 – 15h00

 Thứ Tư Sáng 10 

Ngữ văn (90’)

 

 

9h15 – 10h45

 

18/12/2019 Chiều 11 

Ngữ văn (90’)

 

 

13h25 – 14h55

 

 

Thứ Năm

 

Sáng

 

10

Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

19/12/2019 

Chiều

 

11

Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

 

Thứ Sáu

 

Sáng

 

10

Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

7h45 – 8h45

10h00 – 10h45

20/12/2019 

Chiều

 

11

Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

13h55 – 14h55

15h15 – 16h00

Thứ Bảy

21/12/2019

 

Sáng

 

10

Sinh học (45’)

Địa lý (45’)

9h15 – 10h00

10h05 – 10h50

Lưu ý: Những buổi hoặc những ngày không kiểm tra các lớp học bình thường theo TKB.

 

Cơ sở muốn học

Kết quả học tập

Ghi chú

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9