LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THCS

      SỞ GD –ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

                 (CƠ SỞ QUẬN 9)

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THCS

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

 

Ngày Buổi Lớp Môn Thời gian

 

  

   Thứ Hai

21/12/2020

 

Sáng

 

6, 9

 

Ngữ văn (90’)

 

7g30 – 9g00

 

 

Chiều

 

 

7,8

 

Ngữ văn (90’)

 

13g30 – 15g00

 

Thứ Ba

Sáng 6,9 Vật lý (45’)

GDCD (45’)

8g00 – 8g45

10g00 – 10g45

22/12/2020 Chiều 7,8 Vật lý (45’)

GDCD (45’)

13g25 – 14g10

15g15 – 16g00

 

Thứ Tư

Sáng 6, 9  

Toán (90’)

 

7g30 – 9g00

23/12/2020 Chiều 7, 8  

Toán (90’)

 

 

13g30 – 15g00

 

Thứ Hai

Sáng 6,9 Tiếng Anh (60’)

Lịch Sử (45’)

7g30 – 8g30

10g00 – 10g45

28/12/2020 Chiều 7,8 Tiếng Anh (60’)

Lịch Sử (45’)

13g30 – 14g30

15g15 – 16g00

 

Thứ Ba

Sáng 6,9 Địa lý (45’)

Sinh học (45’)

8g00 – 8g45

10g00 – 10g45

29/12/2020 Chiều 7,8  Địa lý (45’)

Sinh học (45’)

13g25 – 14g10

15g15 – 16g00

   Thứ Tư  

Sáng

 

8,9

 

 

Hóa học (45’)

 

10h00 – 10h45

30/12/2020

 

 

Lưu ý: Những buổi hoặc những ngày không kiểm tra các lớp học bình thường theo TKB.

 

                                   

 

 

 

 

SỞ GD –ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

      (CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ)

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THCS

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

Ngày Buổi Lớp Môn Thời gian
 

Thứ Hai

Sáng

 

6, 7 Sinh học (45’)

GDCD (45’)

8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

21/12/2020 Chiều

 

8, 9 Sinh học (45’)

GDCD (45’)

13h25 – 14h10

15h15 – 16h00

 

Thứ Ba

Sáng 6 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

22/12/2020 Chiều 7 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 

Thứ Tư

Sáng 9 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

23/12/2020 Chiều 8 Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

Thứ Năm

24/12/2020

Sáng 8,9 Hóa học (45’)

Lịch sử (45’)

8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

 

Thứ Hai

Sáng 6 Toán (90’)

Địa lý (45’)

7h30 – 9h00

10h00 – 10h45

28/12/2020 Chiều 7 Toán (90’)

Địa lý (45’)

13h15 – 14h45

15h15 – 16h00

 

Thứ Ba

Sáng 9 Toán (90’)

Địa lý (45’)

7h30 – 9h00

10h00 – 10h45

29/12/2020 Chiều 8 Toán (90’)

Địa lý (45’)

13h15 – 14h45

15h15 – 16h00

 

Thứ Tư

Sáng 6

6,7

Anh văn (60’)

Lịch sử (45’)

7h30 – 8h30

10h00 – 10h45

30/12/2020 Chiều 7 Anh văn (60’)

 

13h15 – 14h15

 

 

Thứ Năm

Sáng 9 Anh văn (60’)

 

7h30 – 8h30

 

31/12/2020 Chiều 8 Anh văn (60’)

 

13h15 – 14h15

 

 

Lưu ý: Những buổi hoặc những ngày không kiểm tra các lớp học bình thường theo TKB.

 

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9