LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

              SỞ GD – ĐT TP HỒ CHÍ MINH

        TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

             —————————-

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

KHỐI 12:

 

Ngày Buổi Khối Môn Thời gian
Thứ Ba

22/12/2020

Sáng 12 Ngữ văn (90’)

Vật lý (50’)

7h15 – 8h45

9h55 – 10h45

Thứ Tư

23/12/2020

Sáng 12 Toán (90’)

               Lịch sử (50’)

7h15 – 8h45

9h55 – 10h45

Thứ Năm

24/12/2020

Sáng 12 Anh văn (60’)

              Hóa học (50’)

7h45 – 8h45

9h55 – 10h45

Thứ Bảy

26/12/2020

 

Sáng

 

12

Sinh học (50’)

GDCD (50’)

Địa lý (50’)

7h15 – 8h05

8h10 – 9h00

9h55 – 10h45

 

KHỐI 10 & 11:

 

 

Thứ Hai

 

Sáng

 

11

Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

28/12/2020  

Chiều

 

10

Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

 

Thứ Ba

 

Sáng

 

11

Toán (90’)

               Lịch sử (45’)

7h15 – 8h45

10h00 – 10h45

29/12/2020  

Chiều

 

10

Toán (90’)

               Lịch sử (45’)

13h25 – 14h55

15h15 – 16h00

 

Thứ Tư

 

Sáng

 

11

Anh văn (60’)

Hóa học (45’)

7hh45 – 8h45

10h00 – 10h45

30/12/2020  

Chiều

 

10

Hóa học (45’)

Anh văn (60’)

13h25 – 14h10

14h15 – 15h15

 

 

Thứ Năm

 

Sáng

 

11

Địa lý (45’)

Sinh học (45’)

GDCD (45’)

8h00 – 8h45

9h15 – 10h00

10h05 – 10h50

31/12/2020  

Chiều

 

10

Địa lý (45’)

Sinh học (45’)

GDCD (45’)

13h25 – 14h10

14h15 – 15h00

15h15 – 16h00

 

Lưu ý: Những buổi hoặc những ngày không kiểm tra các lớp học bình thường theo TKB.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9