LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI THCS 2021 – 2022

       SỞ GD –ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT HỒNG ĐỨC

         ————————-

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI THCS

NĂM HỌC: 2021 – 2022

CÁC MÔN THEO ĐỀ CỦA TRƯỜNG

KHỐI 9:

 

Thứ Ba

26/04/2022

Sáng 9 Tin học (45’) 7h15 – 8h45
Thứ Năm

28/04/2022

Sáng 9 Công nghệ (45’)

Mỹ thuật (45’)

7h15 – 8h45

9h15 – 10h45

Thứ Sáu

29/04/2022

Chiều 9 Thể dục 13h25 – 14h55
Thứ Sáu

06/05/2022

Sáng 9 Sinh học (45’)

GDCD (45’)

8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

Thứ Bảy

07/05/2022

Sáng 9 Hóa học (45’)

Địa lý (45’)

8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

Thứ Ba

10/05/2022

Sáng 9 Vật lý (45’)

Lịch sử (45’)

8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

 

KHỐI 6, 7, 8:

Thứ Hai

16/05/2022

Sáng 7, 8 Vật lý (45’)

GDCD (45’)

8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

 

Thứ Ba

Sáng 7, 8 Sinh học (45’)

Địa lý (45’)

             8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

17/05/2022 Chiều 6 GDĐP (45’)

GDTC

13h25 – 14h10

14h15 – 16h00

Thứ Tư

18/05/2022

Sáng 6, 7, 8 Âm nhạc 6 (45’)

Hóa học 8 (45’)

Lịch sử 7, 8 (45’)

             7h15 – 8h00

8h00 – 8h45

10h00 – 10h45

Thứ Năm

19/05/2022

Chiều 6 Ngoại ngữ 2 (60’) 13h55 – 14h55
Thứ Sáu

20/05/2022

Chiều 6 Mỹ thuật (45’) 15h15 – 16h00

Lưu ý: QN Khối 9 hoàn thành hồ sơ, học bạ học sinh trong ngày 12/05/2022, ngày 15/05/2022 họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9