Trường THCS – THPT Tư Thục Hồng Đức – Cơ sở A

Địa chỉ : 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02838.109.155

Hotline:

039.226.7777 (Thầy Gia Thành)

090.3934.347 (Cô Bình Minh)

Emailtruonghongductphcm@gmail.com

Trường THCS – THPT Tư Thục Hồng Đức – Cơ sở B

Địa chỉ : 118, Nam Hòa, Phước Long A, Thành phố Thủ Đức

Điện thoại : 02838.109.155

Hotline:

039.226.7777 (Thầy Gia Thành)

090.3934.347 (Cô Bình Minh)

Emailtruonghongductphcm@gmail.com