Sinh hoạt Sân Khấu Diễn Đàn về chủ đề “Văn Hóa Giao Thông”

“Văn Hóa Giao Thông” là một khái niệm rộng lớn bao gồm các chuẩn mực đạo đức, ứng xử và cách thức tham gia giao thông của mỗi cá nhân và cộng đồng. Văn hóa giao thông tốt góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một số biểu hiện của Văn Hóa Giao Thông

+ Tự giác chấp hành luật giao thông

+ Lòng tôn trọng người khác

+ Lòng vị tha

+ Lòng đùm bọc, giúp đỡ

+ Lòng ý thức cộng đồng

Vai trò của Văn Hóa Giao Thông

+ Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

+ Tạo môi trường giao thông an toàn và văn minh

+ Nâng cao ý thức của người dân

+ Góp phần xây dựng xã hội văn minh

Nắm được tầm quan trọng đó, sáng ngày 9 tháng 4 năm 2024 các bạn học sinh khối 12 trường THCS – THPT cơ sở Thủ Đức đã tổ chức sinh hoạt Sân Khấu Diễn Đàn về chủ đề “Văn Hóa Giao Thông” và lễ ký Cam Kết Chấp Hành Luật An Toàn Giao Thông.

Khác với những buổi diễn kịch thông thường, trong phiên bản Sân Khấu Diễn Đàn vở kịch của các bạn khối 12 được diễn ra nhiều lần:

+ Lần 1: Các bạn rủ nhau đua xe, toàn trường xem một vở kịch có kết thúc bi thảm.

Vở kịch đó được diễn lại từ đầu, các học sinh khác xung phong lên thay + Lần 2: thế nhân vật và thể hiện ý tưởng, suy nghĩ của mình bằng những hành động cụ thể.

Qua buổi sinh hoạt, giúp các em học sinh biết được văn hóa cũng như phải tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

 

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt “Văn Hóa Giao Thông”

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9