Trại hè tiếng anh một tháng ở Châu Âu cùng Vietphil

Phụ huynh xem clip về cảm nhận của học viên

Hình ảnh thực tế của ESE

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9