Bài thơ “Trường tôi” của Thầy giáo dạy toán

Có một bài thơ chân thành giản dị, một bài thơ đi vào lòng người đọc bởi sự chân thành, đó chính là hết mình với công việc với học sinh.

“Trường tôi mái ngói đỏ tươi,

Cây xanh phủ bóng, người người thương nhau”

Cơ sở muốn học

Kết quả học tập

Ghi chú

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9