Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạoNguyễn Minh Hiển về thăm và nói chuyện với giáo viên và học sinh Hồng Đức.

 

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9