Khối Nội trú: Trường chia ra 2 khối học sinh. Khối học sinh nam và khối học sinh nữ. Mỗi khối có một giáo viên phụ trách chung, mỗi phòng nội trú có thêm một giáo viên phụ trách trực tiếp (quản lí học sinh ăn, ở, tự học và tự rèn luyện từ 16h00 đến 6h30 ngày hôm sau)

– Nhà ăn: Thành lập bếp ăn tập thể dưới sự điều khiển của bếp trưởng cùng 2 nhân viên y tế chăm lo bữa ăn đảm bảo số lượng, chất lượng và an toàn thực phẩm.

– Tổ bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy: Tổ bảo vệ phân công nhau trực 24/24, có đầy đủ dụng cụ và hệ thống PCCC trong toàn trường.

Ngoài các tổ chức trên đây, hàng năm trường thành lập các ban để giúp BGH chỉ đạo từng mặt công tác như: Ban giáo dục tư tưởng – chính trị, Ban chỉ đạo xây dựng đơn vị văn hóa, Ban bảo vệ sức khỏe…

Nhờ tổ chức có khoa học, phân cấp trách nhiệm rõ ràng nên mọi hoạt động của trường rất nề nếp, đạt hiệu quả cao và các hoạt động của trường đều “Dân chủ – Kỉ cương- Tình thương – Trách nhiệm và tất cả vì học sinh thân yêu”

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9