KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – KHỐI THPT

NĂM HỌC: 2020 – 2021

I/ Nội dung ôn tập:

  • Theo thống nhất chuyên môn của các Tổ, Nhóm bộ môn.
  • Nội dung từ tuần 1 đến hết tuần 7 theo kế hoạch giảng dạy.

II/ Kế hoạch kiểm tra:

1) Các môn kiểm tra tập trung:

  1. Khối 10 & 11: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (45’); Hóa học (45’); Anh văn (45’)

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 26/10  đến 31/10/2020

  1. Khối 12: Toán (90’); Ngữ văn (90’); Vật lý (45’); Hóa học (45’); Sinh học (45’); Anh văn (45’); Lịch sử (45’); Địa lý (45’); GDCD (45’).

* Các môn này được kiểm tra từ ngày 26/10  đến 31/10/2020

2) Các môn kiểm tra tại lớp:

– Các môn còn lại được kiểm tra từ ngày 19/10 – 24/10/2020 với hình thức 02 đề A, B và kiểm tra tại lớp theo TKB  –  45 phút cho mỗi môn.

3)  Cấu trúc đề kiểm tra:

– Thực hiện văn bản 3232 /GDĐT-TrH, ngày 01/10/2020 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 – 2021

  1. a) Khối 10, 11: 100% theo hình thức tự luận.
  2. b) Khối 12: Theo thống nhất từng tổ chuyên môn với các hình thức: tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận kết hợp trắc nghiệm theo văn bản 3232 ở trên.

– Tất cả đề kiểm tra phải có đầy đủ ma trận đề và đáp án để chuyển về Sở.

4) Lịch kiểm tra: theo lịch đính kèm

5) Đề kiểm tra, nhận bài và trả bài kiểm tra về Học vụ:

– Đề kiểm tra được Tổ, Nhóm trưởng bộ môn trực tiếp ra đề nhằm tạo sự khách quan khi đánh giá. Tổ, Nhóm trưởng nộp đề với đầy đủ đáp án và ma trận về Thầy Hiệu trưởng qua mail: hongduca@yahoo.com  chậm nhất là 16/10/2020

 Đề kiểm tra phải ra theo đúng tiến độ giảng dạy, 7 điểm theo kiến thức cơ bản SGK, 3 điểm còn lại được ra theo định hướng đánh giá phát triển năng lực học sinh có tích hợp lồng ghép kiến thức vận dụng thực tiễn.

– Giáo viên bộ môn nhận bài kiểm tra sau buổi kiểm tra môn đó và trả lại bài đã chấm về Học vụ (A. Cường) sau 03 ngày kể từ lúc nhận bài.

Ngày 07 tháng 10 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 PHẠM THANH TÂM

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới
Họ và tên
phụ huynh đăng ký : *
(Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)
Họ và tên học sinh : *

Giới tính : *
NamNữ

Ngày sinh : *
( Ghi ngày/tháng/năm
Ví dụ : 10/11/2004 )
Trường cũ đang học : *
Học lực : *

Hạnh kiểm : *

Địa chỉ: *
Điện thoại liên lạc: *
Chọn lớp học *
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Chế độ học *
Nội trúBán trú2 buổi
Chọn cơ sở (nơi học) *
CƠ SỞ A: 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh Tân Phú, TP Hồ Chí MinhCƠ SỞ B : 118, Nam Hòa, Phước Long A Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9