LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I – KHỐI CẤP 2 NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

NgàyBuổiLớpMônThời gian

 Thứ Ba

 

Sáng

 

6Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

10/12/2019

 

Chiều

 

7Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Tư

Sáng9Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

11/12/2019

Chiều8Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Năm

Sáng6Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

12/12/2019

Chiều7Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Sáu

Sáng9Toán (90’)

Lịch sử (45’)

7h30 – 9h00

9h45 – 10h30

13/12/2019

Chiều8Toán (90’)

Lịch sử (45’)

13h15 – 14h45

15h30 – 16h15

 Thứ Bảy

Sáng6Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

7h30 – 8h30

9h15 – 10h00

14/12/2019

Chiều7Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

13h15 – 14h15

15h00 – 15h45

 Thứ Ba

Sáng9Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

7h30 – 8h30

9h15 – 10h00

17/12/2019

Chiều8Anh văn (60’)

Sinh học (45’)

13h15 – 14h15

15h00 – 15h45

 Thứ Tư

Sáng6Địa lý (45’)

GDCD (45’)

7h30 – 8h15

9h00 – 9h45

18/12/2019

Chiều7Địa lý (45’)

GDCD (45’)

13h15 – 14h00

14h45 – 15h30

 Thứ Năm

 Sáng 9Địa lý (45’)

Hóa học (45’)

GDCD (45’)

7h30 – 8h15

9h00 – 9h45

10h15 – 11h00

19/12/2019 Chiều 8Địa lý (45’)

Hóa học (45’)

GDCD (45’)

13h15 – 14h00

14h45 – 15h30

16h00 – 16h45

 

 

Cơ sở muốn học

Kết quả học tập

Ghi chú

Liên kết

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

CƠ SỞ QUẬN 9