THÔNG BÁO Về việc tạm dừng hoạt động dạy học, ôn thi TN THPT trực tiếp do dịch bệnh covit-19

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1576/ SGDĐT-CTTT ngày 27/5/2021 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch covit trong trường học giai đoạn hiện nay
Ban giám hiệu nhà trường thông báo đến Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường các nội dung cụ thể:

Chúng ta cùng cố gắng khắc phục khó khăn, chiến thắng covid, đạt kết quả cao cho học sinh trong kì thi sắp tới!
truong-ban-tru-tu-thuc

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Vui lòng điền đây đủ thông tin bên dưới

  Họ và tên phụ huynh đăng ký : *
  (Ghi đầy dủ tên in hoa có dấu)

  Địa chỉ: *

  Điện thoại liên lạc: *

  Họ và tên học sinh : *

  Giới tính : *

  NamNữ

  Ngày sinh :
  ( Ghi Tháng/ngày/năm
  Ví dụ : 10/11/2004 )

  Trường cũ đang học :

  Học lực : *

  Hạnh kiểm : *

  Chọn lớp học *

  Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

  Chế độ học *

  Nội trúBán trú2 buổi

  Chọn cơ sở (nơi học) *

  Ngày muốn tham quan và đăng ký nhập học ở Trường Hồng Đức: *

  Liên kết

  CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ

  CƠ SỞ QUẬN 9